Vilka är dina mänskliga behov?
De 6 Mänskliga Behoven
Alla människor har sex mänskliga behov. Hur väl dessa behov blir tillgodosedda styr till stor del hur vi mår, hur motiverade vi är och hur vi upplever våra relationer.

När våra två primära behov samverkar händer det saker med oss. Vi kan uppleva stark inre motivation, dragningskraft till andra och underbart flow i vår vardag.

Vilka är dina två primära behov och hur påverkas du av dina behov? Gör testet och lär dig mer om dig själv!

Inget behov är bättre eller sämre än det andra. Men genom att ha kunskap om de mänskliga behoven och vetskapen om sina två primära behov – kan det innebära att vi lättare förstår vårt eget välmående och våra relationer med andra människor. Oavsett om det är i vårt privatliv eller i arbetslivet.
Välj Basic eller Premium Pris
1495 kr
497 kr
99 kr
Ingår i Basic:
✓ Dina två primära behov
✓ Hur starkt du har av respektive sex behov
✓ Hur dina två primära behov påverkar varandra


Ingår i Premium:
✓ Dina två primära behov
✓ Hur starkt du har av respektive sex behov
✓ Hur dina två primära behov påverkar varandra
✓ Utökad analys på dina primära behov
✓ Värdefulla råd anpassade till dina primära behov
✓ Uppföljningssamtal med en rådgivare i Magnus team
Varukorg Summa
Dynamically Updated $XX.00
När du genomför köpet godkänner du även våra köpvillkor
Copyright 2021 och framåt - Magnus Helgesson - Alla rättigheter reserverade - Kontakt